Kladionica


kladionicaKladionica i kladioničarsko poslovanje su doživeli svoj procvat zahvaljujući prosperitetu internet tehnologije time što se, pre svega, povećala masovnost igrača na sreću. Sa druge strane, internet revolucija je donela ogroman napredak u razvoju globalnog finansijskog tržišta. Obzirom da mnogi pronalaze analogiju između ove dve vrste popularnih biznisa, potrebno je objašnjenje svakog od njih, kao i analiza eventualnih sličnosti, ukoliko ih uopšte ima. Naime, kladionica se organizuje po principu i na način na koji se priređuju igre na sreću. Kladionica i klađenje zapravo jesu igre na sreću, odnosno klađenje na jedan od ishoda u igri ili slično. Forex biznis koji podrazumeva trgovanje na globalnom finansijskom tržištu po svojoj vokaciji zahteva znanje, profesionalnost i dobru informisanost, a shodno stepenu osetljivosti na sveukupna dešavanja u svetu koja utiču na ekonomske i finansijske prilike Forex Market spada u visoko rizične poslovne poduhvate. To naravo proizilazi iz činjenice mogućih naglih promena i iznenednih dešavanja u svetu koja su manje predvidljiva i samim tim iziskuju veliku opreznost, znanje i veštinu u trgovanju i postavci principa poslovanja uopšte. Mnogi analogiju pronalaze između elemenata hazarda u igrama na sreću i trenutaka pojačane volatilnosti na Forex tržištu. U suštini, nema nikakve sličnosti jer na ishod u igri kladioničar praktično nema uticaj, dok trgovinsku transakciju trejder može da koriguje i utiče na niz faktora korišćenjem pravilno izabranih indikatora u trgovanju. Shodno navedenom, često se nalazimo u nedoumici koliko su kladionica i klađenje dobar biznis i da li se klađenje uopšte može tretirati kao biznis?

Pre nego što se odlučimo na klađenje najpre je potreno da razmislimo o tome koja je svrha kladionica ili šta kladionica zapravo jeste. Činjenica je da je priređivanje klađenja i kladionočarski biznis veoma profitabilan biznis. Transparentni su podaci prema kojima je evidentna isplativost kladionica kao organizonog biznisa, kao i visina zarade vlasnika kladionica. Na primer, u našoj zemlji i zemljama u regionu ima više desetina registrovanih preduzeća koja se bave kladioničarskim poslom i ta preduzeća posluju sa više hiljada svojih poslovnica (uplatna mesta sa nazivom „Kladionica“). Poznato je da imaju ukupan promet od više milijardi dinara na godišnjem nivou. Sve to je moguće zahvaljujući primamljivim mogućnostima da je uplata tiketa od samo par odabranih parova za relativno vrlo male svote novca po uplatnoj kombinaciji, veoma povoljna prilika za dobitak sa višestrukom zaradom. O tome dovoljno govore analize koje  su pokazale da uplate igrača u proseku mesečno inose prosečnu platu u Srbiji.

Kladionica u fizičkom smislu označava uplatno mesto, ali suštinski označava klađenje kao tzv. posebne igre na sreću. Klađenje podrazumeva da se učesnik igre kladi na rezultate pojedinačnih ili grupnih takmičenja, na određeni događaj u toku sportskog takmičenja, uspeh učesnika u zabavno-estradnim takmičenjima, uspeh učesnika u izborima, rezultate konjičkih trka i trka pasa ili drugih životinja, kao i druge događaje. Naravno, klađenje se odvija na način koji je određen pravilima igre, a klađenje na određenu izabranu kombinaciju podrazumeva određenu visinu dobitka koja se utvrđuje u trenutku uplate tiketa i kasnije je nije moguće promeniti, osim u posebnim slučajevima koji su predviđeni po sistemu promenljivih kvota. Svaka kladionica ima organ koji se naziva Uprava kladionice i ona je odgovorna za ispravnost odvijanja poslovanja, odnosno poslovanje priređivanja ove vrste igara na sreću. Vlasnici kladionice mogu biti pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike i registrovana su za obavljanje delatnosti kocke i klađenja, a na osnovu odobrenja nadležnih organa. Postupak za dobijanje odobrenja obavlja se prema propisanoj proceduri nadležnog organa, a nakon ispunjenja svih zadatih uslova uz deponovanje neophodnog depozita ostvaruje se pravo na priređivanje klađenja, odnosno, kladionica može otpočeti sa radom. Osnovno odobrenje za posovanje kladionica najpre dobija na tri godine uz mogućnost naknadnog produžetka ugovora. Svaka kladionica, odnosno uplatno mesto, plaća određenu naknadu za priređivanje igre, odnosno klađenje, a iznos se kreće u visini 5% na osnovicu koju čini ostvarena uplata, a priređivač je po zakonu dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno mesto (kladionica) na osnovu čega se utvrđuje visina naknade. Način za vođenje evidencije o poslovanju kladionica propisuje resorni ministar, odnosno ministar finansija. Svaka kladionica kao zasebno uplatno mesto mora ispunjavati  informatičke uslove, tj. mora imati jedinstvenu ažuriranu bazu podataka, kao i da ima vidno istaknutu nalepnicu (podaci o priređivaču, lokaciji, serijski broj i rok važnosti) sa nazivom – Kladionica.

Ljudi često mešaju igre na sreću, kladionicu, kocku sa forexom gde je potrebna vrlo kvalitetna i duga edukacija da biste se upustili u trgovanje. Saznajte više o forexu preko KapitalRS-a.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *