Honorarni poslovi kod kuće


honorarni poslovi od kuceIako honorarni poslovi kod kuće nailaze na mnogobrojne prepreke finansijaki efekat često može biti mnogo veći u odnosu na poslove koji se obavljaju iz redovnog randog odnosa. Jedan od takvih poslova koji se može obavljati i kao osnovni biznis, ali i kao honorarni posao je Forex biznis. Forex trgovanje spada u investicione poslove koji se obavljaju na specifičan način, odnosno, ne zahteva nikakve posebne uslove za osnivanje biznisa, a posebno ne administrativne procedure. Posredstvom forex brokera sav posao je moguće obavljati u kućnom ambijentu što ima svoje ogromne prednosti. Naravno, uopšteno posmatranje brojnh prednosti kada su u pitanju honorarni poslovi kod kućemože se sagledati u više značajnih celina. U najvažnije spadaju:

  • Honorarni poslovi kod kuće pružaju mogućnost da se mnogo toga nauči na planu sopstvenih finansija (honorarac često nema redovna primanja ili su ona nedovoljna, što ga dalje prisiljava da razumno štedi i troši, a črsto razmišlja o nekom vidu investiranja i sačinjavanju plana izvesnijoj budućnosti);
  • Kada se obavljaju honorarni poslovi kod kuće često se naprave značajne uštede na čuvanju dece kao ne malih i neizbežnih troškova u većini porodica;
  • Ušteda na odevanju koje često zahteva posebne uslove kod većine zanimanja (propisani dress code u većini kompanija i slično);
  • Uštede za odlazak i povratak sa posla, održavanju automobila (automobile svakako manje trpi amortizaciju i stvara daleko manje troškove odrećžavanja, parkiranja i drugo ukoliko se obavljaju honorarni poslovi kod kuće što zahteva manju njegovu svakodnevnu upotrebu);
  • Honorarni poslovi kod kuće su u suštini bolje plaćeni od poslova u firmi jer je poslodavac oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na mesečnoj osnovi;
  • Olakšicu sigurno predstavlja i nezavisnost od udaljenosti kompanije za koju radimo, odnosno, često to može biti i firma iz inostranstva ili sa sedištem u nekom drugom mestu. Drugim rečima, honorarni poslovi kod kuće ne pretpostavljaju problem tipa udaljenosti mesta stanovanja od grime za koju radimo;
  • Honorarni poslovi kod kuće pružaju potpunu fleksibilnost u organizovanju radnog vremena, ali i mogućnost naplate usluga u skladu sa provedenim vremenom potrebnom da bi se posao obavio (fleksibilnost u dogovoru sa poslodavcem shodno njegovim potrebama i mogućnostima onog koji obavlja honorarni posao);
  • –          Honorarni poslovi kod kuće mogu biti iz opsega hobija ili posebnih interesovanja onoga koji ih obavlja, što stvara dopunski stimulans u radu;
  • –          Povećanje plate, odnosno ugovorenih primanja se dogovorno mnogo lakše može postići mimo globalnih propisa prema planskoj sistematizaciji radnih mesta u kompanijama (koja se najčešće obavlja jednom godišnje ili kvartalno, a ponekad i kolektivnom stimulacijom) ili se jednostavno može postići većim radom ukoliko je rad normiran.

Honorarni poslovi kod kuće imaju prednosti nad poslovima iz redovnog radnog odnosa jer postoji mogućnost eliminacije neželjenih komunikacija i sličnih društvenih anomalija u poslovnom okruženju. Osim toga, neprocenjive su mogugućnosti da se upravlja uspostavljanjem poznanstava, stvaranjem pozitivnih reference za budući rad, prisan i kvalitetan odnos sa saradnicima i klijentima i tome slično. Nije zanemarljiva činjenica da kada se obavljaju honorarni poslovi kod kuće više vremena ostaje za druženje sa prijateljima, a posebno sa članovima porodice. Možda naizgled manje važno, ali povoljnost da se možemo kvalitetnije graniti u sopstvenom domu kao zamenu za topli obrok često sa malo vremena predviđenog za pauzu predstavlja jednu svojebrsnu povoljnost kada su u pitanju honorarni poslovi kod kuće. Povrh svega, pitanje odnosa sa pretpostavljenima je poseban kuriozitet ovakvog načina rada, jer jednostavno ili nema šefa ili ga u najmanjem možemo zameniti izborom druge kompanije za koju ćemo pbavljati buduće honorarne poslove kod kuće.

Saznajte i da li Forex može da zameni Vaš trenutni posao.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *