Devizno poslovanje


devizno poslovanjeDevizno poslovanje se posmatra kao skup principa, propisa, pravila i institucija kojima se regulišu devizni poslovi između privrednih i drugih subjekata u robnom i nerobnom prometu u zemlji i inostranstvu.  Stabilno devizno tržište neophodno u svakoj zemlji jer bez deviznog tržišta  nema povezanosti domaće i svetske ekonomije, tako da je razvijeno devizno poslovanje vrlo bitan faktor posebno u procesu globalizacije. Devizno poslovanje i uspostavljanje deviznog tržišta uslovljavaju elementi za organizovanje i funkcionisanje novčanog tržišta. Neosporna su tri osnovna preduslova za postojanje i funkcionisanje deviznih tržišta, a to su. konvertibilnost valuta, odgovarajuće monetarne rezerve i racionalna politika rukovanja sa njima od strane centralne banke, ako i dugoročno uravnotežen bilans plaćanja. Potrebno je postojanje slobodne konkurencije između poslovnih banaka, kao i mogućnost za kratkoročna ulaganja u zemlji i inostranstvu u obliku hartija od vrednosti na veće iznose i rokovima od 3 do 13 meseci. Da bi  neometano funkcionisalo devizno poslovanje potrebno je da postoji organizovano devizno tržište sa određenim pravilima trgovanja na kome su predmet kupoprodaje samo tzv. slobodne devize, da bi se nacionalni novac mogao pojaviti kao slobodna deviza neophodna je konvertibilnost domaće valute, i to bar u njenoj najmekšoj varijanti, konvertibilnost za inostrana pravna i fizička lica. Inače, ponuda i tražnja deviza obično nije nikada uravnotežena u kraćim vremenskim razmacima, pa je zato održavanje deviznih kurseva u određenom rasponu sa intervencijama centralne banke vrlo bitna za postojnje i funkcionisanje slobodnog deviznog tržišta. Ovde administrativne mere kao što je zamrzavanje kurseva ne dolaze u obzir jer ako bi tražnja deviza bila veća od ponude onda je sigurno da bi devizni kursevi postigli gornju eksremnu tačku i time bi se otvorila pitanja utvrđivanja prioritetnih potreba za plaćanje inostranstvu a samim tim i pitanje kriterijuma za eliminisanje viška tražnje. Takve mere su nespojive sa slobodnim deviznim tržištem, a devizno poslovanje bi bilo otežano.

Budući da je devizno tržište mesto na kome se susreću ponuda i tražnja, odnosno vrši kupoprodaja stranih valuta, ono nije fizički ni prostorno ograničeno nego postoji svuda gde se vrši razmena valuta.To su veliki finansijski centri poput Njujorka, Londona, Pariza, Frankfurta i oni imaju odlučujuću ulogu u obrazovanju cena valuta-kupovnih i prodajnih deviznih kurseva. Devizno poslovanje se praktično obavlja bez ikakvih ograničenja u prostornom i vremenskom smislu (time zone), a najveće necentralizovano devizno tržište Forex radi 24 sata dnevno, pet dana u nedelji. Inače, devizno poslovanje i devizno tržište u globalnom smislu imaju za osnovnu svrhu omogućavanje podsticajne međunarodne trgovine i međunarodnog kretanja kapitala. Danas se za sva međunarodna finansijska tržišta može reći da su ujedno i devizna tržišta, a devizno tržište predstavlja uređen skup odnosa na kome se putem organizovanog finansijskog sistema sučeljavaju ponude i tražnje deviznih sredstava. Na taj način dolazi do formiranja deviznih kurseva, kao cene deviznih sredstava, na osnovu kojih se obavlja kupovina odnosno prodaja stranih sredstava plaćanja. Savremeno devizno poslovanje na međunarodnom tržištu novca zahteva konstantno korišćenje pojmova kotirane i kotirajuće valute, direktne i indirektne kotacije kao i ukrštenih kurseva. Kotirana valuta (quoted currency) je ona koja u samoj postavci kursa stoji uvek na prvom mestu i odnosi se na jednu ili sto jedinica druge valute. Valuta koja stoji na drugom mestu prilikom postavke kursa i pokazuje koliko se njenih jedinica menja za jednu ili sto jedinica kotirane valute naziva se kotirajuća valuta ili quoting currency.

Funkcionisanje devizne trgovine uslovljeno je ne samo privrednim prilikama i ekonomskim odnosima pojedinih zemalja sa inostranstvom već i prilikama koje vladaju u međunarodnoj monetarnoj i finansijskoj oblasti. Devizne transakcije su daleko složenije i komplikovanije nego što bi to moglo da izgleda na prvi pogled. Za njihovo obavljanje su potrebni visoko kvalifikovani stručni kadrovi. Potrebno je odlično poznavanje i stalno praćenje svih zbivanja i promena koje se dešavaju u međunarodnoj ekonomskoj i monetarnoj oblasti. Shodno tome, neizostavna je prethodna dobra edukacija, profesionalan pristup i ozbiljnost u radu i poslovnoj komunikaciji kako bi se obavljali poslovi kao što je devizno poslovanje.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *