Tag Archives: forex

Devizno poslovanje


Devizno poslovanje se posmatra kao skup principa, propisa, pravila i institucija kojima se regulišu devizni poslovi između privrednih i drugih subjekata u robnom i nerobnom prometu u zemlji i inostranstvu.  Stabilno devizno tržište neophodno u svakoj zemlji jer bez deviznog tržišta  nema povezanosti domaće i svetske ekonomije, tako da je […]

Continue reading...

Euro


Euro je najsloženija valuta na svetu, a kada je stvoren euro je u svetskim privrednim tokovima  izazvao, prema mnogim ekonomskim i finansijskim stanovištima, pravi tektonski događaj. Pri samom osnivanju nove valute, euro je odražavao privrede koje su sačinjavale eurozonu, odnosno savez 12 država evropske unije koju su činile – Belgija, […]

Continue reading...

Honorarni poslovi kod kuće


Iako honorarni poslovi kod kuće nailaze na mnogobrojne prepreke finansijaki efekat često može biti mnogo veći u odnosu na poslove koji se obavljaju iz redovnog randog odnosa. Jedan od takvih poslova koji se može obavljati i kao osnovni biznis, ali i kao honorarni posao je Forex biznis. Forex trgovanje spada […]

Continue reading...

KapitalRS


Kapital RS Inc. a.d. je investiciono društvo pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16. Kapital RS Inc. a.d. vrši promociju usluga i pruža tehničku podršku klijentima i potencijalnim klijentima kompanije Fortrade Ltd sa sedištem u Londonu, koja je pod nadzorom FCA (Financial Conduct Authority) u […]

Continue reading...