Tag Archives: devizno poslovanje

Devizno poslovanje


Devizno poslovanje se posmatra kao skup principa, propisa, pravila i institucija kojima se regulišu devizni poslovi između privrednih i drugih subjekata u robnom i nerobnom prometu u zemlji i inostranstvu.  Stabilno devizno tržište neophodno u svakoj zemlji jer bez deviznog tržišta  nema povezanosti domaće i svetske ekonomije, tako da je […]

Continue reading...