Posao

posaoPosao na neodređeno vreme ili stalni posao je kategorija koja je postala preokupacija današnjice. Razlog je pre svega velika nezaposlenost sa tendencijom stalnog porasta usled ekonomske krize. Imati stalni posao i posao koji pruža mogućnost pristojne zarade je, posebno za mlade ljude, veliki problem obzirom da je sve manje kompanija koje su spremne da upošljvaju nove kadrove. Međutim, ništa manja zabrinutost se ne nalazi ni kod zapolenih, starijih radnika, koji neprekidno strepe od neizvesnosti u bliskoj i daljoj budućnosti za svija radna mesta jer se svakodnevno smanjuju kapaciteti proizvodnje u mnogim društvenim sektorima. Može se slobodno reći da je posao postao osnovna potreba društva.

Takođe su brojni i razni socijalni problemi koji se javljaju kao složene anomalije društva, a imaju direktni uticaj i međusobnu zavisnost u kategoriji kakva je posao. Pre svega, posao za svakog  građanina predstavlja egzistencijalnu potrebu, ali treba da donese i dovoljno sredstava da bi se  zadovoljile tzv. više potrebe društva i pojedinca. Iako se takve potrebe često karakterišu kao sekundarne (zabava, razonoda, putovanja), one sa druge strane tretiraju tercijalni deo privrede koja u svetu ima veoma veliki udeo i značaj za razvoj primarnih zanimanja. Sa aspekta pojedinaca, imati posao koji omogućava planiranje budućnosti istovremeno znači opšti boljitak i dalji razvoj društva. Sve su to komponente koje u mnogome prevazilaze osnovne ljudske potrebe ili puku egzistenciju, tako da, obezbediti posao, posebno za mlade i ambiciozne ljude nikako se ne sme poistovećivati sa pukim otalajvanjem radnih dužnosti, a posebno ne na neadekvatnim radnim mestima. To svakako doprinosi degradirajuće elemente koji utiču na pojedinca, a samim tim i društvo, jer na takav način dolazi do akumuliranja neadekvatno upotrebljenog vremena, osećaja profesionalne neispunjenosti, angažovanje neadekvatnih kadrovskih i drugih potencijala, što daje za posedicu urušavanje opšteg sistema vrednosti i vrednovanja.

Upravo zbog svih navedenih činjenica, posao i razvojna poslovna politika moraju imati osobine savremeno organizovanog društva. Naravno, savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez primene najsavremenije tehnologije i modernih načina komunikacije. U tom smislu, jedan od poslova koji prati aktuelne ekonomske prilike i dešavanja u svetu, a u potpunosti podržava sve navedene elemente je forex biznis, trgovanje na globalnom finansijskom tržištu. Naime, za Forex biznis se slobodno može reći da je posao budućnosti jer se razvija u skladu sa napretkom društvenih aktivnosti koje su od vitalnog značaja za život ljudi. Budući da pripada finansijskom sektoru koji je ujedno i najprimamljiviji  privlači sve veći broj učesnika širom sveta. Njegova razvojna politika se zasniva na kodeksu poštovanja integriteta i savremenog poslovanja. Osnovni nosioci ovog sve popularnijeg posla u svetu su forex brokeri ili brokerske kuće koje se bave unapređenjem, promocijom i edukacijom za jedan ovakav način poslovanja (vodeći kod nas je KapitalRS, jedan od najzaslužnijih za edukativne i investicione programe koje sprovodi njegov profesionalni tim).

Investiranje na Forex Market-u spada u posao koji podrazumeva savremen način funcionisanja društva. Time se najpre smatra mogućnost dobre zarade, smanjenje troškova poslovanja na minimum u odnosu na glomazne gigantske poslovne korporacije i nesrazmerno velike kompanije koje često nemaju usklađen obim poslovanja sa prevelikim tehhološkim i kadrovskim sistemima. Naime, Forex biznis može biti posao kod kuće koji zahteva potpunu nezavisnost i profesionalni integritet investitora, a glavna karakteristika koja ga krasi je mogućnost fleksibilne organizacije poslovanja (radno vreme u okviru termina 24h/5dana, veliki izbor investicionih instrumenata bez ograničavajućih uslova u visini investicija i sl.). Investiranje na necentralizovanom tržištu gde vladaju principi slobodne ponude i potražnje sa velikom slobodom u izboru vremenskog intervala za rad i neograničenim izborom investicionih stavlja ga u vodeću poziciju kada je reč o kategoriji savremeni posao.

Ekonomija jedne zemlje u najvišem procentu utiče na ponudu poslova. Saznajte više.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *