Euro


euroEuro je najsloženija valuta na svetu, a kada je stvoren euro je u svetskim privrednim tokovima  izazvao, prema mnogim ekonomskim i finansijskim stanovištima, pravi tektonski događaj. Pri samom osnivanju nove valute, euro je odražavao privrede koje su sačinjavale eurozonu, odnosno savez 12 država evropske unije koju su činile – Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Španija, Irska, Grčka, Luksemburg, Holandija, Austrija, Portugalija i Finska. Kasnije će se pridružiti i ostale zemlje koje danas ulaze u sastav Evropske unije, sa tendencijom uvećavanja broja članica, ka čemu je usmeren ekonomsko-politički aspekt naše zemlje, takođe. Ono što je navažnije za konstituisanje eurozone i pojavu nove valute euro, svakako je značajnost udela privrede ujedinjene eurozone u svetskoj trgovini i međunarodnim finansijskim tokovima. Tako je i za situaciju na Forex Market-u, najvećem necentralizovanom finansijskom tržištu, kretanje valute euro bitan faktor za globalni scenario trgovanja. Naime, budući da euro odražava stanje privrede vodećih zemalja u Evropi, razumljiva je snaga uticajnosti na globalna kretanja u svetskoj trgovini. Osim toga, u poslednjim godinama se beleži i značajan podatak, da mnoge zemalje svoje devizne rezerve pretvaraju u euro, iako je američki dolar već dugo vremena glavna svetska valuta. Ova činjenica možda i najbolje govori o sve većem značaju i kompleksnosti koja karakteriše euro kao svetskeu valutu.

Aktuelna dešavanja na međunarodnoj ekonomskoj i finansijskoj sceni u žiži globalne ekonomske krize stavljaju euro u poziciju svakodnevne polemike i analize svetskih srtučnjaka i analitičara. To je posledica činjenice da privredni profil eurozone zavisi od brojnih faktora poput kvlitativnih i kvantitatiih karakteristika stanovništva (stopa nezaposlenosti, brutodruštveni proizvod, socijalno-političke i druge osobenosti itd.), zatim faktora vezanih za proizvodni sektor poput situacije u poljoprivredi, industriji, uslužnim delatnostima i mnogi drugi. Sve navedeno na složen način utiče na povećan stepen složenog kretanja cene valute kakva je euro, jer uticaji tretiraju ponašanje u svakoj od zemalja članica među kojima postoje velike razlike, a to dalje komplikuje već prilično složen multilateralni odnos među njima. Sve težnje da se euro ojača kao stabilna valuta u svetu praktično predstavlja tendenciju u postizanju stabilnosti i kontinuiteta u razvoju ekonomija svih članica eurozone. Budući da je u periodu ekonomske krize taj posao dodatno kompleksan, euro kao valuta trpi velike oscilacije u ambijentu globalne finansijske utakmice. Drugim rečima, shodno stalnim potresima izazvanim globalnom ekonomskom krizom, euro je stavljen u poziviju povećanog rizika, jer događaji u bilo kojoj od država članica mogu potkopati privredne prilike ostvarujući prosečnu stopu inflacije koju odredi Evropska centralna banka. Kontrola višestrukih privreda eurozone čini misiju Evropske centralne banke jednom od najtežih zadataka svih centralnih banaka. Konkretno, da bi uspela, politika Evropske centralne banke mora biti uspešna u svim državama članicama, a komplikacije dolaze otuda što svaka država ima svoju politiku i svoju stopu inflacije.

Euro kao važna valuta u svetu temelji svoje osobenosti i bitne karakteristike na državama koje su trgovinski partneri eurozone. Trgovinski odnosi eura i ostalih važnih valuta se najbolje vide u vaganom indeksu eura, gde se uočava da američki dolar ima najveći ponder, a dalje slede britanska funta i japanski jen. Za trgovanje eurom, najvažnije je istaći da bez znanja o tome s kojim zemljama euro trguje nesumnjivo može dovesti do pogrešnih procena o rezultatima koje dostiže euro.

Pogledajte još i kurs evra i kurs dolara.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *