FOREX

forexForex (engl. Foreign Exchange) je međunarodni naziv za globalno tržište valuta. Forex Market predstavlja najveće necentralizovano tržište na kome se trguje valutama svih zemalja sveta. Osim valutnim parovima, trguje se i drugim investicionim instrumentima koji su u desnoj vezi sa valutama, kao što su zlato, nafta, plemeniti metali i slično. Budući da vrednost valuta na međunarodnom finansijskom tržištu odražava stanje privreda zemalja koje ih emituju,na Forex Market-u se praktično odvija svetka tržišna utakmica. U skaldu sa tim, funkcionisanje Forex Market-a karakterišu brojni faktori koji utiču na vitalna svojstva valuta i valutnih parova. Na osnovu zakonitosti koje se uspostavljaju na osnovu različitosti u ponašanju valuta prate se parametri koji dovode do cenovnih oscilacija. Finansijski analitičari i profesionalni trejderi te parametre tehnički obrađuju koristeći indikatore kojima vrše analize i predviđanja kretanja cena valuta i valutnih parova. Praktično, upoređivanje cena valuta i njihovog kretanja na tržištu odvija se trgovina, odnosno investicioni poduhvati. To naravno prati poslovanje robnih berzi, odnosno trgovinu na svetskom trgovinskom prostoru. Forex Market u fizičkom smislu predstavlja mesto tj. tržište na kome se vrše sva ta upoređivanja i postavljaju vrednosti, a ujedno i odvija špekulacija. Šta više, upravo ove špekulacije pokreću tržište i čine ga živim. Učesnici tržišta su banke, korporacije koje se trude da zaštite svoju izloženost valutnom riziku, centralne banke koje upravljaju ekonomskim i finansijskim tokovima kroz monetarnu politiku, veliki investitori i trejderi individualci koji špekulišu. Forex Market je svoju razvojnu politika zasnovao na razvoju informatičke tehnologije, kao i na osavremenjavanju svetskog finansijskog tržišta na kome su  uspostavljene nove pravno-finasijske regulative. Trgovina na centralizovanom finansijskom tržištu se odvijala isključivo u međubankarskom sektoru da bi postala necentralizovana, a time i dostupna masi zainteresovanih investirora.

Forex trgovanje je profitabilan posao ali ne samo za investicione fondove, već i za individualne trgovce koji imaju mogućnosti da primenom znanja i veštine ostvare veliku zaradu preko interneta. Važno je napomenuti da Forex svakodnevno prati tehnićko-tehnološke inovativnosti u cilju poboljšanja uslova za poslovanje što rad na ovakvom poslovnom poduhvatu predstavlja zadovoljstvo i potpunu komfornost u funkcionalnom smislu. Vodeće brokerske kuće u svetu se utrkuju da kvalitetom svojih usluga pridobiju što veči broj zadovoljnih klijenata, a za uzvrat im obezbeđuju podršku zasnovanu na poštovanju integriteta i visokom stepenu profesionalnosti u radu. To pre svega podrazumeva usavršavanje elektronskih platformi za rad, poboljšavanje  komunikacijskog sistema u prilog doprinosu povoljnostima za funkcionisanje Forex-a. KapitalRS, najpopularnija brokerska kuća u Srbiji pruža dobar primer svojim paketom usluga koji obuhvata kompleksnu podršku klijentima, a ona ima višestruki karakter, od edukacije do analize i investicionog savetovališta. Praktično, na jednom mestu se pronalazi kvalitetna komunikacija na najvišem nivou i potpuni komformitet u trgovanju, a i važna podrška u sistemu relevantnom za sigurnost kapitala i zaštitu integriteta korisnika. Uz navedene karakteristike koje su od izuzetne važnosti za uspešnost u radu, trgovanje na finansijskom tržištu ima i druge brojne prednosti u odnosu na mnoge poslove koje susrećemo u ponudi svakodnevno. Svakako se jedno može sa sigurnoću tvrditi, a to je komleksnost poslovnog projekta i visoka profitabilnost koja karakteriše Forex.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *