Category Archives: kurs

Dolar euro


Odnos dolar euro je najinteresantniji na međunarodnom finansijskom tržištu jer je valutni par EUR/USD najtrgovaniji valutni par na Forex-u (statistički izraženo, 2/3 od ukupnog prometa na Forex-u odvija se upravo ovim valutnim parom). Najočigledniji razlog je sadržan u činjenici da ove dve valute odražavaju stanje privrede najmoćnijih zemalja sveta. Osim […]

Continue reading...

Euro


Euro je najsloženija valuta na svetu, a kada je stvoren euro je u svetskim privrednim tokovima  izazvao, prema mnogim ekonomskim i finansijskim stanovištima, pravi tektonski događaj. Pri samom osnivanju nove valute, euro je odražavao privrede koje su sačinjavale eurozonu, odnosno savez 12 država evropske unije koju su činile – Belgija, […]

Continue reading...

Kursna lista


Kursna lista se formira prema propisima iz Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Narodna banka Srbije. Formiranje kursne liste je obaveza i  nadležnost banaka i ovlašćenih menjača, odnosno Narodne banke Srbije na prvom mestu. Formiranje kursne liste, pre svega  obezbeđuje njenu transparentnost što ujedno predstavlja meru […]

Continue reading...

Kurs evra


Kurs evra je svakodnevno praćen od strane ekonomskih i finansijskih stručnjaka i predstavlja deo obaveznih dnevnih vesti koje prati građanstvo. Kada se kaže kurs evra tada se misli na odnos evra i dinara, a šire posmatrano najinteresantniji odnos je kurs evra u odnosu na dolar ili EUR/USD. U prvom slučaju […]

Continue reading...

Kurs dolara


Dešavanja u vezi sa američkim dolarom  i kurs dolara značajno utiču na cene drugih valuta, koje se najčešće kotiraju u odnosu na američki dolar što je rezultat hronoloških događaja na muđunarodnoj ekonomskoj i političkoj sceni. Američki dolar je postao vodeća svetska valuta krajem Drugog svetskog rata i bio je osnova […]

Continue reading...