Belex

belexBelex je naziv za jedinstveni informacioni sistem uz pomoć koga funkcioniše poslovanje Beogradske berze. Tehnički posmatrano, Belex je aplikativno-softversko rešenje informacionog sistema za elektronsko trgovanje koje omogućava da se poslovanje odvija uz mogućnost ugradnje novih verzija klijentske aplikacije i na taj način postiže ažurno praćenje stanja na berzi. Na takav način se postiže visok kvalitet usluga pri trgovanju na berzi uz poštovanje svih zahteva koji tretiraju, pre svega, pouzdanost i kvalitet računarske opreme, operativnih sistema, mrežne opreme, kao i vitalnih programa i alata za upravljanje bazama podataka. Belex suštinski predstavlja profesionalnu platformu u vidu jedinstvenog elektronskog onformacionog sistema za trgovanje uz pomoć koga se kontinuirano prati stanje na berzi u skladu sa modernim standardima informacionih tehnologija, zahvaljujući otvorenoj sistemskoj arhitekturi sistema. Na jednostavan način je usklađena funkcionalnost svih neophodnih elemenata kao što su: trgovanje, kontrola, efikasno informisanje i administrativne radnje u poslovnom procesu. Naravno, posebno se izdvojeno informisanje u sistemu Belex uz pomoć nazavisnih aplikacionih modula kako bi bilo dotupno svim vrstama korisnika čiji je interes praćenje dešavanja na berzi. Informacioni programski moduli obuhvataju statički informacioni sistem, publikacioni informacioni sistem i sistem za tekuće informisanje u realnom vremenu, tako da Belex predstavlja jedan kompleksan informacioni sistem za praćenje ukupnih aktivnosti na Beogrdasoj berzi. Navedene aktivnosti, praktično obuhvataju aktuelne vesti, informacije o izdavaocima hartija od vrednosti i o trgovanju tim hartijama. Belex sistem je dostupan za korišćenje svim brokerskim kućama posredstvom kojih je moguće trgovanje na Beogradskoj berzi, a u skladu sa svetskim standardima zaštite korisnika informacionog servisa. Budući da je Belex informacioni sistem, specijalizovan sistem za prikaz podataka o trgovanju na Beogradskoj berzi namenjen isključivo krajnjim korisnicima, karakteristično doprinosi internet prezentaciji Beogradske berze u funkcionalno smislu prema izgledu svetskih berzi. Belex sistem sadrži servise kao što su: BELEX.info WEB aplikacija, BELEX.info WAP servis, BELEX.info SMS servis, SMS poruke i SMS plaćanje, tako da na vrlo komforan način pruža uvid u praćenje događanja u procesu trgovanja na Beogradskoj berzi u realnom vremenu, što je upravo i njegova osnovna namena. Praktično, svi korisnici mogu neometano da prate stanje na berzi na svojim laptopovima, mobilnom telefonima i tablet računarima koristeći podatke koji sadrže dnevne izveštaje, najveće dnevne promene, vesti, indekse (Belexline –opšti indeks Beogradske berze), indeks cena najlikvidnijih srpskih kompanija (Belex 15) i dr. Ažuriranje web-sajta Beogradske berze vrši se uz pomoć RSS metoda koji podrazumeva posredstvo kanala za preuzimaje i čitanje relevantnih podataka u specijalizovanim programima čime se vrši postavljanje aktuelnih informacija i odabranih sadržaja sa interneta.

Vodeća brokerska kuća u Srbiji KapitalRS takođe ima pristup Belex informacionom sistemu tako da svojim klijentima omogućava trgovanje na berzi, uz efikasne i brze informacije. Naravno, pored toga kompleksna usluga koju pruža svojim klijentima ova brokerska kuća nudi kompletnu podršku u tehničko-tehnološkom smislu, edukaciju, profesionalnu tržišnu analitiku i administracijsku uslugu. Inače, jedinstvena elektronska platforma je svakako velika prednost u trgovanju pri izboru velikog broja investicionih instrumenata, a posebnu pogodnost predstavlja unapređenje posebnih mogućnosti za trgovanje na Beogradskoj berzi posredstvom jedinstvenog informacionog sistema – Belex.

Trgovanje na berzi nije isto što i kladionica! Saznajte više!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *